Met minder regels een veiliger ziekenhuis!

Als we regels maken worden we een veilig ziekenhuis. Ondanks de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid, klopt deze benadering bij nader inzien niet. Hoe kan het anders dat ziekenhuizen/zorginstellingen die dezelfde regels hanteren (HKZ proof zijn), toch zo volkomen verschillen in het toepassen ervan. Het nastreven van de hoogst mogelijke veiligheid is een complexe zaak die verder reikt dan het opstellen van regels . Maar wat maakt het verschil tussen zorginstellingen die dezelfde regels hanteren? Lees verder