PCCA

VIND DE JUISTE TOON
Één van de grootste uitdagingen voor de ziekenhuissector is: de patiënt de best mogelijke zorg geven in combinatie met het betaalbaar houden van die zorg. Hoe kunnen we dit borgen voor huidige en toekomstige generaties? Iedereen wil veilige, kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en vooral patiëntgerichte zorg. Wat is de optimale balans? Hoe vindt U de juiste Toon?

Patient Centered Care Association (PCCA)
De Patient Centered Care Association heeft tot doel; het optimaliseren  van de Ziekenhuiszorg in Nederland vanuit de principes van Patient Centered Care.  De kerntaken van de PCCA zijn: Bewustwording, Kennisdelen en Transitie.

Wetenschappelijk (o.a. Harvard studies) is aangetoond dat Patiënt Centered Care leidt tot:

  • Betere behandeling (patiëntbetrokkenheid reduceert onder- en overbehandeling),
  • Optimaler herstel (therapietrouw en reductie stress, ligdagen en medicatie),
  • Effectievere zorgverlening (betere onderlinge samenwerking en minder fouten/klachten/claims)

Bijkomende voordeel van Patiënt Centered Care is dat het aansluit op de oorspronkelijke motivatie van de zorgprofessionals; iets willen betekenen voor de patiënt. Ook zorgt het voor een positieve reputatie van het ziekenhuis dat excelleert in Patient Centered Care.

Innovatie in de Zorg
Kijken bij anderen, leggen van vernieuwende verbanden, experimenteren en leren van het resultaat. Ziekenhuissector heeft de afgelopen jaren veel geleerd van organisaties als Toyota en GE (Lean en Six Sigma) en KLM (Veiligheid). Het bedrijfsleven heeft meer te bieden! Zoals het leren van bedrijven die actief zijn in de Belevenissector. Deze bedrijven concentreren op de emotie die zij bij hun klanten (gasten) teweeg brengen. Zij zetten die emotie centraal vanuit de overtuiging dat het creëren van een excellente klantbeleving geld oplevert in plaats van dat het geld kost!

Een goede reputatie is geen toeval maar het resultaat van bewuste keuzes!
Ziekenhuizen gaan zich door specialisatie en schaalvergroting onderscheiden. Dit vraagt om heldere strategische keuzes die authentiek en onderscheidend zijn. Heldere interne communicatie zorgt ervoor dat de keuzes consistent en consequent vertaald worden naar de dagelijkse praktijk. Ieder contactmoment, ieder detail moet kloppen vanuit de perceptie van de patiënt. De patiënt die steeds mondiger wordt en beter geïnformeerd is. Permanente feedback van patiënten (en hun familie) dient als input voor een continue verbeterproces, zodat gedane beloftes worden waargemaakt. Uiteindelijk leidt dit tot een hoge waardering van patiënten, trotse medewerkers en een sterke positie in de regio of van de specialisatie.

Patient Centered Care Network (PCCN)
Het Patiënt Centered Care Network is een collectief van professionals met gedegen praktijkervaring op het gebied van: strategie, communicatie, patiëntfeedback, programmamanagement, Patiënt Excellence, organisatieontwikkeling, training en coaching. Iedere aangesloten professional begrijpt de essentie van Patient Centered Care en heeft zich gecommitteerd aan het gezamenlijk creëren van de optimale oplossing voor uw ziekenhuis. Hierbij een korte beschrijving van enkele door ons ontwikkelde activiteiten.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/p35240/domains/fredlee.nl/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405