PCCA Activiteiten

De Patient Centered Care Association (PCCA) ondersteunt zorginstellingen bij het vertalen en de transitie van het Fred Lee gedachtegoed naar hun eigen organisatie. De PCCA functioneert als een netwerkorganisatie.

Bestuurlijke agenda
Patiëntgerichtheid is al jaren een belangrijk onderwerp, maar de praktijk toont aan dat veel ziekenhuizen worstelen met de vraag hoe ze de patiënt echt centraal kunnen stellen. De wil is er, maar hoe vind je de optimale balans tussen prestatiedruk, veiligheid, de kwaliteit van de juiste behandeling, procesoptimalisatie en oprecht aandacht voor de (individuele) patiënt? Financiën, fusies, nieuwbouw, portfolio, schaalvergroting en bureaucratisering verdringen patiëntgerichtheid van de (bestuurlijke) agenda.

Blijvend op de Agenda 
Excellente patiëntenzorg op organisatieniveau is een fundamentele keuze. Stel bij elke beslissing de vraag: Wat betekent dit voor de Patiënt? Dat bedoelen wij met blijvend op de agenda: Een constante focus op patiëntgerichtheid. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn: Doorleefde Visie met Kernwaarden, Leiderschap en het Lef (de bereidwilligheid) om bestaande overtuigingen en patronen te doorbreken en ruimte voor innovatie.

Inspiratie en Bewustwording
Fred Lee komt regelmatig naar Nederland om zijn visie uit te dragen. Daarnaast organiseren we Congressen, Masterclasses en de Patient Excellence Studiereizen.

Aanpak, Methodieken en Tools
Er is een overvloed aan methodieken en tools. Na onze Patient Excellence Scan gaan wij op zoek naar methodieken die aansluiten op het ontwikkelingsfase van uw organisatie. Wij hebben goede ervaringen met:

  1. Net Promotor Score (NPS)
  2. Closed Loop Feedback
  3. Patiënt Beleving Paden
  4. Multi Sensory
  5. Patiënt Typologieën

Patiënt Excellence Model
Wij houden doel en middel helder. Het door ons ontwikkelde Patiënt Excellence Model is geen dogma maar een hulpmiddel om de patiëntgerichtheid van uw organisatie structureel op een hoger plan te brengen. Uw actuele situatie is maatgevend daarom starten wij met de Patient Excellence Scan.