Chain of Patient Excellence

De Chain of Patient Excellence geeft structuur en inzicht in de aspecten die een organisatie succesvol maken en duidt waar de kansen voor verbetering in patiëntbeleving liggen.

chain of patient excellence