Een Meerdaags Programma

Fred Lee heeft een krachtige boodschap en een zeer sterke drive om beweging en verbetering in zorgorganisaties tot stand te brengen. Hij projecteert de resistentie theorie op organisaties. met andere woorden: als je een te lichte dosis toedient wordt de organisatie resistent tegen verandering. Op basis hiervan hebben Fred Lee en de PCCA de volgende uitgangspunten voor zijn programma’s binnen ziekenhuizen geformuleerd:

  1. Fred Lee moet voldoende tijd / ruimte krijgen om zijn boodschap te formuleren,
  2. Management is het scharnierpunt binnen een organisatie dus daarop focussen,
  3. Betrekken van een leidende coalitie als horizontaal verband en voor continuïteit,
  4. Organisatiebreed volume creëren.

Bij meerdere ziekenhuizen hebben we op maat een programma ontwikkeld waarbij Fred Lee in twee dagen zijn boodschap aan ruim 475 personen (100 Leidinggevenden, 2 x 150 medewerkers en 75 medici) heeft overgedragen. Dat bedoelen wij met organisatiebreed volume creëren!

Voorbeeld meerdaags programma
Op basis bovenstaande uitgangspunten hebben Fred Lee en de PCCA een optimale agenda voor een zo effectief mogelijke inzet van Fred Lee samengesteld:

Dag 1

  • 10.00 tot 12.00 Keynote voor Medewerkers en Management
  • 13.30 tot 16.00 Management – Rol Leidinggevenden – deel 1
  • 18.00 tot 20.00 Keynote voor Medische Staf

Dag 2

  • 10.00 tot 12.00 Keynote voor Medewerkers
  • 13.30 tot 16.00 Management – Rol Leidinggevenden – deel 2
  • 17.00 tot 18.00 Q&A met Directie en Leidende Coalitie