Fred Lee Masterclass

Innovatieve inzichten  

Innovatie is het leggen van vernieuwende en originele verbanden, en je laten verrassen door het resultaat. Dat is wat Fred Lee deed toen hij ziekenhuizen en Disney met elkaar ging vergelijken. Er staat in 2016 geen Fred Lee Masterclass gepland.

Fred Lee geeft tijdens deze interactieve Masterclass niet alleen zijn visie op het verbeteren van de patiëntgerichtheid, hij gaat een stap verder! Hij geeft aan hoe u dat binnen uw eigen organisatie kunt bereiken. Tijdens de Masterclass kunt u met Fred Lee uitgebreid van gedachten wisselen over de voor u relevante thema’s.

Het programma

09.00 – 09.15 Ontvangst
09.15 – 09.45 Kennismaking en inventariseren thema’s / dilemma’s deelnemers
09.45 – 12.15 Plenaire sessie Fred Lee – From Good to Great in Patient Perception
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 16.30 Fred Lee gaat verdiepend in op de door u ingebrachte thema’s
16.30 – 17.00 Samenvatting bijeenkomst en formele afronding
17.00 – 18.00 Netwerkborrel in aanwezigheid van Fred Lee

Aanvullende informatie

Om de effectiviteit van de Masterclass zo hoog mogelijk te maken wordt vooraf met de deelnemers contact opgenomen om hun specifieke vragen / dilemma’s te inventariseren. Om optimaal te profiteren van deze Masterclass gaan we ervan uit dat u zijn boek gelezen heeft en/of een seminar van Fred Lee heeft bijgewoond. Het maximaal aantal deelnemers is 35 personen.

Uw resultaat

Verdiepende inzichten in de boodschap van Fred Lee en de wijze waarop u deze binnen uw organisatie tot leven kan worden gebracht.