Directie en MT

Fred kan menigeen binnen uw organisatie inspireren tot korte termijn ander gedrag. Maar voor een fundamentele verandering is een organisatiebrede cultuuromslag nodig. Die omslag moet worden uitgedragen door Directie, Medische Staf, MT en Leidinggevenden. Hun dagelijkse aandacht voor empathie beïnvloedt de keuzes van de individuele medewerkers. Dat bepaalt de patiëntgerichtheid van uw organisatie als geheel.

Tijdens zijn speeches gaat Fred Lee uitgebreid in op de veranderkundige en leiderschapsaspecten van zijn visie.