Home

Fred Lee is auteur van het het boek ‘Als Disney de baas was in uw ziekenhuis’.
Voor 2016 zijn er geen activiteiten voor hem in Europa ingepland. Mocht u interesse hebben? Neem dan contact op met Frits van den Assem. Telefoon: 06 – 53 15 05 84.

PCCA

De Patient Centered Care Association heeft tot doel; het optimaliseren  van de Ziekenhuiszorg in Nederland vanuit de principes van Patient Centered Care.  De kerntaken van de PCCA zijn: Bewustwording, Kennisdelen en Transitie.

Op verzoek van de PCCA is Fred Lee elf keer naar Nederland gekomen. Wij zijn goed op hoogte van zijn gedachtegoed. Hebt u vragen? Neem dan contact op met Frits van den Assem. Telefoon: 06 Р53 15 05 84. Of vult uw gegevens in contact !